Invest Construction

Invest Construction - zakres uprawnień budowlanych

Z pewnością wymieniając obowiązki kierownika trzeba pamiętać o konieczności zabezpieczenia przez niego placu budowy. Poza tym musi on prowadzić dokumenty budowlane. Ważnym aspektem jest to, iż kierownik zobowiązany jest do zadbania o sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi zadbać również o geodezyjne wytyczenie obiektu oraz załatwić wszelkie formalności związane z odbiorem budynku. Co więcej w gestii kierownika budowy leży prowadzenie dokumentacji podwykonawczej (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). W razie pojawienia się zagrożenie zdrowia lub życia, jest on zobligowany do wstrzymania budowy i poinformowania inwestora.

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/zakres-uprawnien-budowlanych/

Invest Construction
tel.: 515870249
ul. Spółdzielcza 2
19-200 Grajewo
podlaskie
REGON: 360407814
www: